Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Photo Album?

With GoDaddy Photo Album, you can post and share all your photos and videos online. To get started, you specify options, such as the domain name for your site, and set the theme for the photo album website.

After you've created your website, you can create multiple galleries and then upload your photos and videos to those galleries, giving them unique names and setting options, such as making them accessible to all visitors, making them private, or making them only accessible by password. You can further organize your photos and videos by assigning tags, or keywords, to them. These tags allow you to easily locate all photos and videos that share the same tag.

You can add photos in JPG, BMP, or GIF file formats. You cannot add a video to Photo Album because YouTube no longer supports the software component used by Photo Album.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.