Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is pipeline mode?

Pipeline mode refers to how a Web server processes client requests. IIS 7 offers two pipeline modes. Integrated pipeline mode handles all requests through a unified pipeline because of the integration of ASP.NET's runtime with the Web server. IIS 7's classic mode behaves in the same manner as IIS 6, using two pipelines to process requests--one for native-code application components and the other for managed code application components.

For information on changing your pipeline mode, see Changing Pipeline Mode on Your Windows IIS 7 Hosting Account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.