Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is private registration?

Private registration keeps your personal information (like your email address and phone number) secure by publishing a proxy's information instead of yours in the Whois database; which is a database of all domain contact information.

Note: If you are in the EU, you do not need domain privacy. See Why is Domains By Proxy no longer available in GDPR affected areas? for more details.

Add private registration

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.