Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is Protected Registration?

Protected Registration is a premium service you can apply to many of the domain names you purchase or already registered with us. The service helps ensure that you retain registration of your domain name, regardless of expiration dates or attempts to transfer.

Note: Domain names with protected registration will automatically renew. The renewal settings cannot be changed and the service cannot be canceled without the listed registrant submitting documentation.

With Protected Registration, you receive:

  • Domain Name Ownership Protection — Protects you from losing your domain name if you forget to renew it, or if we can't charge your credit card. If you fail to renew your domain name, we hold it for up to one year. During that time, your domain name is in an inactive, protected status with a parked page. We do not keep your related services running if your domain name renewal lapses. To rescue the domain name during the protected status period, you must pay any renewal fees for your domain name and Protected Registration.
  • Deadbolt Transfer Protection — Puts your domain name on lockdown, making it impossible for any inadvertent, accidental, or malicious transfer. Unlike regular domain name locking, which occurs at the registry level, Deadbolt Transfer Protection offers an even higher level of security — we lock your domain name in your account.
  • Ownership Protection Reports — Domain name status report and updates within your account to help you keep track of vital domain name information.

Note: Before you purchase Protected Registration, ensure that contact information for your domain name has a valid registrant email address. You must have access to the registrant email address to make future changes to your domain name or Protected Registration service. For more information, see Change domain contact information.

Protected Registration is not available for some domain names. These are primarily country-code extensions (ccTLDs). See Add Protected Registration for information on adding Protected Registration to your domain name.

To remove and/or cancel Protected Registration for your domain name, see Cancel Protected Registration for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.