Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Quick Shopping Cart?

Quick Shopping Cart® helps you quickly and easily build a professional, high-quality, online store, usable as either its own dedicated website (www.best-widgets.com) or as a subdomain linked from your existing website (www.shop.best-widgets.com). All you need is a domain name.

You can design the look of your store, add products to your catalog, and select shipping, payment, and tax options. After you set up your store, you can publish it, and you're in business. RSS feeds keep your customers up to date on new offerings. There are several plan options designed to meet the needs of any size online business.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.