Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is RAID?

RAID stands for Redundant Array of Independent Disks. In general, RAID takes advantage of multiple hard drivers to promote reliability, capacity, and performance.

If you purchased RAID for your dedicated server, it will create an exact copy (or mirror) of all of your data on two disks. If you experience a drive failure on one of your disks, your other disk will continue to operate. This protects you from data loss and server downtime.

RAID can also improve your server's performance by providing data on your hard drives more quickly.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.