Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is Reverse DNS?

Reverse DNS (rDNS) is name resolution that looks up an IP addresses to obtain a domain name, performing the opposite function of the DNS server, which turns domain names into IP addresses.

Reverse DNS can be used as a spam filter. Typically, spammers use invalid IP addresses, that is, ones that do not match domain names. A reverse DNS program looks up the IP address of an incoming message and, if no valid domain name is found, the server blocks the message. Although reverse DNS is fairly effective for filtering spam, it also often blocks valid emails.

Our administrators configure reverse DNS on all of our email servers. If you administrate your own server, you can contact your IP address's provider to configure reverse DNS.

Note: Do not use a PTR record to configure reverse DNS in our system.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.