Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

What is SMTP Discovery?

SMTP Discovery allows the Proofpoint encryption service to process email for new addresses that you (as the Office 365 administrator) have added to your Office 365 account, but have not yet added to the email encryption service. SMTP Discovery relays email messages to the unlicensed users until you add them to the encryption service.

If you don't regularly monitor and manage the activity of your email accounts, you'll most likely receive an SMTP Discovery Warning Report from Proofpoint. This report informs you of actions you need to take to add users and distribution lists to the encryption service.

If you fail to manage users appropriately within 4 weeks of receiving the report, it could impact mail flow for the affected email addresses, and it could result in your organization being billed for aliases and functional accounts.

An SMTP Discovery Warning Report is sent by email, and it looks something like this:
SMTP Discovery Warning Report

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.