Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is the difference between a registry, registrar and registrant?

There are three different roles that participate in the domain name registration process: The registry, registrar, and registrant. The following information breaks down each role and how they work with one another:

Registry: A domain name registry is an organization that manages top-level domain names. They create domain name extensions, set the rules for that domain name, and work with registrars to sell domain names to the public. For example, VeriSign manages the registration of .com domain names and their domain name system (DNS). To learn more about DNS, see DNS Là Gì?

Registrar: The registrar is an accredited organization, like GoDaddy, that sells domain names to the public. Some have the ability to sell top-level domain names (TLDs) like .com, .net, and .org or country-code top-level domain names (ccTLDs) such as .us, .ca, and .eu.

Registrant: A registrant is the person or company who registers a domain name. Registrants can manage their domain name’s settings through their registrar. When changes are made to the domain, their registrar will send the information to the registry to be updated and saved in the registry’s database. When you register a domain name, you become a registrant!


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.