Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is the difference between a system backup and a user backup?

There are two types of backup: System Backup and User Backup. In addition to the system backups, we recommend maintaining user backups for your records. Here is a list of differences between the two backup file types:

How Backup Files are Created:

  • System Backup Files — created automatically by our system throughout the day. There are no guarantees for a specific time. The System back up is only available after there was an initial User back up.
  • User Backup Files — created by the customer using the back-up feature in the Hosting Control Panel's database administration tools. Alternatively, you can upload MySQL database files to _db_backups folder on the root level of the hosting account.
Where Backup Files are Stored
  • System Backup Files — stored on servers inaccessible to the user, but can still be restored through the control panel.
  • User Backup Files — stored in the_db_backups folder on the root level of the your hosting account.
How Backup Files are Managed:
  • System Backup Files — managed by our system, which periodically creates and replaces these files.
  • User Backup Files — managed by the user. Using an FTP client, you can download, upload, rename, and delete these files.
How Backup Files are Named:
  • System Back-Up Files — use the database name.
  • User Back-Up Files — use the database name. While you cannot define a filename during the back-up process, you can rename a file once the process is complete.

Note: You must use the appropriate filename extension when renaming any back-up file: MySQL files use the .sql extension. SQL Server files use the .bak extension.

For more information, see Backing up and Restoring MySQL or MSSQL Databases.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.