Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is the difference between cPanel and WebHost Manager?

WebHost Manager, or WHM, provides administrative control of your dedicated or Virtual Private Server (VPS). You use WebHost Manager to create individual accounts, add domains to your server, manage hosting features, and performing basic system and control panel maintenance.

cPanel is designed for managing particular domains or hosting accounts on your server. End users can control everything from adding/removing email accounts to administering MySQL databases.

For more information about cPanel and WebHost Manager, visit the cPanel website at http://www.cpanel.net.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.