Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is the difference between FTP Backup and Plesk backup?

An FTP Backup is a secondary server you can connect to to back up your server's contents.

Parallels Plesk Panel backup is a built-in utility that helps you back up your websites to a remote FTP server. You can use the Parallels Plesk Panel backup feature with our FTP backups. For more information, see:

Without an FTP Backup server, Plesk stores the backups it creates on the local server.

The Plesk backup tools make it is easy to schedule regular backups and restore backups in case you have problems with your server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.