Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is the difference between webformmailer.php and gdform.php?

Both gdform.php and webformmailer.php are form mailer scripts installed in the default scripts directory of your Linux shared hosting account. Webformmailer.php is a more recent script that provides additional functionality, including the ability to specify sort order, delivery schedule, and email format.

For more information, see Using PHP Form Mailers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.