Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

What is the Email & Office Dashboard?

The Email & Office Dashboard allows GoDaddy account holders to manage their Office 365 accounts and email addresses. When in the Email & Office Dashboard, you may:

  • Add or delete users
  • Add aliases
  • Edit user account information
  • Update passwords for users
  • Update or confirm your DNS settings
  • Manage Add-Ons
  • Access Advanced Admin Centers

Set up email on your phone or desktop using the Setup Center. These guides have step-by-step instructions with images to help you through the process.

If you have an Office 365 Business Premium plan or higher, use the Download Office button to download Microsoft Office on to your desktop or laptop.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.