Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What is the path to Python on my Plesk hosting account?

You can use Python with CGI on your Plesk shared hosting account.

To use Python, you need to know the path to Python on our servers, which is:

/usr/bin/python

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.