Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy?

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) has a Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) which defines how to resolve trademark-based disputes over domain names. In accordance with the UDRP, you can dispute a claim to a domain name by following ICANN's Uniform Domain Name Disputes Resolution Policy.

Note: The UDRP does not apply to country-code top-level domains names (ccTLDs), except in a few cases where the local administrator has decided to adopt it.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.