Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What is TrustedSite?

GoDaddy has partnered with McAfee to integrate McAfee SECURE into our Certified Domain product. As a result, Certified Domains will now be called TrustedSite.

When you upgrade to TrustedSite, you'll be able to publish the McAfee SECURE trustmark directly to your website, reassuring your site visitors.

TrustedSite continually scans websites for malware and malicious links, providing an additional layer of online security. Having the TrustedSite trustmark display on your site can potentially lead to an increase in sales and conversions by reminding your customers that your site is part of the SECURE web.

Required: If you already have an SSL Certificate for a domain you own with us, you must use the McAfee Secure Seal that comes with it instead of the TrustedSite Trustmark.

More info

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.