Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is UPS OnLine Tools?

UPS OnLine® Tools provides a variety of options to customize and transform your e-commerce and enterprise environments. Empower buyers with the ability to track their own packages, as well as compare and select shipping services that best fit their needs and budgets. Improve customer service, reduce costs, and energize the online purchasing experience with tools that are free to download and come with email customer support.

UPS OnLine Tools offers a number of tools covering address verification, tracking management, shipping labels, and more. If you established an account with UPS OnLine Tools, you have a number of label printing options available to you.

For details, go to the UPS OnLine Tools website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.