Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

What is Value Added Tax (VAT)?

Value Added Tax (VAT) is a location-based tax residents of the European Union (EU) are required to pay on many goods, including those GoDaddy offers.

For more information, see the EU Commission article What is VAT?.

If you are a business in the EU making purchases directly related to your business you might be exempt from VAT. If you are, you can provide us your VAT ID to have this tax removed from orders you process.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.