What is WebHost Manager (WHM)?

cPanel's WebHost Manager (WHM) is a web application that provides administrative control of your Virtual Private Server (VPS) or Dedicated server. You use WHM with cPanel to create individual accounts, add domains, manage hosting features, and perform basic maintenance. End users can control everything from adding or removing email accounts to administering MySQL databases.

For more information about cPanel and WHM visit the cPanel website at http://www.cpanel.net.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.