Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

What is webmail?

Webmail is a way of sending and receiving emails from a web browser, instead of from an email client.

All email travels over the internet, and is stored on servers. Those servers can belong to email providers (like Gmail), internet service providers (like Comcast), or web hosting providers (like GoDaddy). This server is where email is collected and stored, until you delete it.

To access your webmail provider's server, you connect to the internet, and log in to a site that connects to your email account. When you use webmail you are directly accessing the email, from your provider's server. This lets you send and receive mail from anywhere in the world, from any device, as long as you have an internet-connected web browser.

Your mail always remains on your provider's server, so if you do not have an internet connection, or the provider's servers are down, you will not be able to access your email using webmail. Also, webmail interfaces may not provide as much functionality as a more robust email client.

Office 365 allows you to access your email through a webmail login site, as well as setting up an email client like Outlook, or Apple Mail. To access your Office 365 webmail, navigate to your personal login portal:

email.[yourdomain.tld]

For example, if your email domain is mollysbarkandwine.com, your webmail login page is:

email.mollysbarkandwine.com

Or click here:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.