Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Website Security?

Website Security is a simple tool for maintaining security on your websites and servers.

Website Security scans your websites for potential security-related issues such as pharmaceutical hacks, redirect hacks, backdoor file hacks, Trojan viruses and many more. If Website Security finds an issue on your site, we will notify you as soon as it's found, along with the next steps you need to take.

Which Website Security features are available depends on the type of Website Security plan you have.

Feature Ultimate Express Essential Deluxe
Websites 1 1 1 1
Pages Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Response time 6 hours 30 minutes 12 hours 12 hours
Malware scan
Malware removal
Manual malware and hack removal ✓.
File change monitoring
Blacklist/spam monitoring
Blacklist removal
Security monitoring
Secure site seal
Advanced DDoS mitigation -
Web Application Firewall (WAF) -
Content Delivery Network (CDN) -
End-to-end encryption with server-side SSL - - -
Website Backup (Ultimate 100GB plan) - - -

*Premium EV certificates must be manually configured.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.