Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is Website Security Express?

If your site is infected with malware, you'll want it cleaned, and fast. Website Security Express is a malware cleanup service that removes most malware infections from your domain or website automatically within hours. This includes pharmaceutical hacks, redirect hacks, backdoor file hacks, Trojan viruses, and many more.

Note: Blacklist removal can take longer than malware removal, due to processing time. Google, for example, can take up to 24 hrs to review and delist a domain.

Benefits of Website Security Express

Website Security Express includes the following:

  • Starts scanning your site immediately after setup
  • Most sites are cleaned within 2-4 hours
  • No website size limitations
  • Email notification upon scan completion
  • Provides you with all the benefits of Website Security Deluxe throughout the following year

Next steps

Purchase Website Security Express

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.