Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is WHMCS?

WHMCS is the all-in-one client management system for Reseller Hosting. It is a WHM plugin that gives you billing and support capabilities so you have all the tools to run their hosting business.

With WHMCS you can set up billing, hosting packages, payment gateways, server provisioning APIs, domain registration and fraud protection services.

There are many customizable options within WHMCS. To learn more about WHMCS, see the WHMCS website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.