Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

What payment methods can my Reseller storefront accept?

We make it easy for you to accept online payments on our secure Reseller sites. The following payment methods are accepted:
  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover
  • Debit Cards
  • Internet Banking (for customers in India who want to debit their banking accounts)
  • Online Check Payments
  • PayPal
  • Good as Gold

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.