Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What ports are used by cPanel?

cPanel and its WebHost Manager use the following ports for the management of Dedicated and Virtual Private Servers:

  • 2082 cPanel TCP inbound
  • 2083 cPanel SSL TCP inbound
  • 2086 WHM TCP inbound
  • 2087 WHM SSL TCP inbound
  • 2089 cPanel license TCP outbound
  • 2095 Webmail TCP inbound
  • 2096 Webmail SSL TCP inbound

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.