Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

What reports are available with my reseller account?

The Basic and Pro Reseller accounts include the following invaluable reporting tools:

Commissions
Displays commissions earned during a selected time period, including units sold, retail price, wholesale price, credit card fees and commissions. For more information, see Viewing the Commissions Report.
Product Commissions
Displays commissions by product for a selected time period, including units sold, retail price, wholesale price, credit card fees and commissions. For more information, see Viewing the Product Commissions Report.
Marketing Source Codes
Displays where your customers are coming from, campaigns they follow, and how many hits each campaign draws for a particular marketing source code. For more information, see
.
Payment History
Displays the history of commission payments, including the payment date, transaction number, payment type, and payment amount. For more information, see Viewing the Payment History Report.
Product Sales Report
Displays a comparison of sales by product for two selected time periods, including units, orders, revenue and commission. For more information, see Viewing the Product Sales Report.
PPC Commissions
Displays earnings from pay-per-click advertising from domain names parked through your Reseller storefront. For more information, see Viewing the PPC Commissions Report.
Refunds
Displays refunded orders for a selected time period, including customer number, original receipt number, refund receipt number, date of refund, product refunded and the refund amount. For more information, see Viewing the Refunds Report.
Renewals
Displays customer numbers with products coming up for renewals within a specific date range. For more information, see Viewing the Renewals Report.
Customer Lookup
Displays basic information about your customers.For more information, see Using the Customer Lookup Report.
Customer Sales
Displays orders by a specific customer for a selected time period, including number of orders, total revenue and total commission.For more information, see Viewing the Customer Sales Report.
Discount Customer List
Displays customers who are receiving discount or wholesale pricing. For more information, see Viewing Discount Customers in Your Reseller Account.
Discount Customer Sales Report
Displays discount customer sales activity. For more information, see Viewing the Discount Customer Sales Report.
Domain Lookup
Displays detailed information about a particular domain registered with you. For more information, see Using the Domain Lookup Tool.
Domain Registrations
Displays a list of domains registered during a specific time period including the date the domain was registered, the expiration date, number of years registered, and the original order number. For more information, see Viewing Domain Registrations.
Pending Transfer
Displays a list of domains that have been requested to be transferred away from your storefront, including the date the transfer was initiated, the customer number, the original order number of the domain registration, and the current status of the transfer. For more information, see Viewing the Pending Transfers Report.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.