Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What should I back up on my Windows Virtual Private Server?

What you back up depends on how you configured your Virtual Private Server (VPS). For standard installations, it is a good idea to back up your website directories.

Your website directories are typically located in the C:Inetpub directory on your Windows Virtual Private Server (VPS).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.