Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What should I use to develop ASP.NET 3.5 Web sites?

Microsoft® has released the Visual Web Developer 2008 Express Edition for creating ASP.NET 3.5 Web applications.

Visual Web Developer 2008 Express Edition is a lightweight, easy-to-use and easy-to-learn development tool focused exclusively on Web development.

For more information, see Microsoft's official Visual Web Developer 2008 Express Edition website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.