Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What software do you install on Managed Hosting accounts?

The software that comes installed on your Managed Hosting account depends on your account's operating system. Click the appropriate link appropriate for your server's operating system below.

Windows

 • Plesk 11.0.9
 • MySQL 5.1.56
 • Bind 9.8.3-P1
 • MailEnable Standard 6.60
 • ASP 7.5.7601.17514
 • ASP.NET 2.0.50727.4927
 • ASP.NET 4.0.30319.1
 • Perl v5.10.1
 • PHP 5.2.17
 • PHP 5.3.19
 • Python 2.6.5.12

Linux

VPS CentOS 6

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.1.67
 • Bind 9.8.2-0.10
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.15-15
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.10.1-127
 • Python 2.6.6-29
 • Proftpd 1.3.4a

Dedicated CentOS 5

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.0.95-5
 • Bind 9.7.3-1
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.3-76
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.8.8-38
 • Python 2.4.3-56
 • Proftpd 1.3.4a

Dedicated CentOS 5

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.0.95-5
 • Bind 9.7.3-1
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.3-76
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.8.8-38
 • Python 2.4.3-56
 • Proftpd 1.3.4a

Dedicated CentOS 6

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.1.67
 • Bind 9.8.2
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.15-15
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.10.1-127
 • Python 2.6.6-29
 • Proftpd 1.3.4a

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.