Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What software do you install on my Windows Virtual Private Server?

This is the software installed on your Windows Virtual Private Server:

Operating System
Windows Server 2008 R2
Remote Access Services
Remote Desktop
Web Server
Microsoft IIS 7
Control Panel
Latest version of Parallels Plesk Panel with support for 30, 100, or unlimited domains, depending on your purchase

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.