Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What software is installed on my server? (Windows)

The following software is installed on your Windows dedicated server after setup:

Operating System
Windows 2008 R2 64-bit
Remote Access Services
Remote Desktop
Web Server
IIS 7
Control Panel
Latest version of Parallels Plesk Panel (If included in the preconfigured plan or options that you purchased when you set up your dedicated server, the control panel is installed with support for 30, 100, or unlimited domains.)

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.