Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

What the numbers next to your campaign group mean

You will always see two numbers next to any group, in Campaigns. The number in light grey, on the far right, shows how many campaigns are in that group. The number in dark grey, on the left of the total count, shows how many campaigns in that group are currently selected.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.