What type of compression format should I use in PHPMyAdmin?

When exporting your database from PHPMyAdmin, you can choose to either compress your SQL dump file or not. Depending on your database size and/or structure, it is possible that creating a compressed dump might fail.

If your dump fails, it's suggested that you either select the alternative compression option or no compression at all when attempting the dump. You can also create a backup in the Hosting Control Panel which then places a .sql dump into your _db_backups directory.

If compression is required and you are unable to use PHPMyAdmin, we recommend a Virtual Private or dedicated solution in which MySQL and Apache/PHP configuration can be modified.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.