What type of hosting manager am I using?

There are two different types of hosting managers. Your account uses either Gateway or My Hosting.

Gateway

Gateway uses the URL gateway.godaddy.com.

If your hosting manager looks like this:

Gateway Interface

...Then you are using the Gateway hosting manager.

My Hosting

My Hosting uses the URL myh.godaddy.com.

If your hosting manager looks like this:

My Hosting Interface

...Then you are using the My Hosting hosting manager.

Next Step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.