Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What version of Professional Web Services am I using?

Professional Web Services now offers a new suite of products and no longer sells such products as Standard and Deluxe websites.

If you bought a PWS product before April 14, 2015, go to Design Services Help and use the articles in the Professional Web Site Design Services (Legacy) section. If you bought PWS after that date, go to Design Services Help and use the articles in the Professional Web Site Design Services section.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. From the Payments tab, go to the left-hand sidebar, and then click Order History.
  3. Find when you bought your Professional Web Services product in the Date column.

Note: You can always speak directly to a member of the Professional Web Services team by calling:
(480) 463-8344
Monday through Friday
7 a.m. to 6:30 p.m. MST/AZ.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.