Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What's IMAP?

IMAP stands for Internet Message Access Protocol. With IMAP, your emails are stored on your provider's mail servers, not on your local computer. When you read an email using IMAP, you're reading it directly from your mail server and not downloading it to your local computer or device. IMAP lets you access your email from anywhere and with multiple devices. If you're deciding between a POP or IMAP account, you'll probably want an IMAP account. For more information, see What is the difference between POP and IMAP?.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.