Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What's the best format for uploading videos to Online Storage?

There are several. With certain file types, Online Storage displays Quick Views of videos. They let you view videos from Online File Folder simply by clicking the thumbnail icons. Quick Views also display for public files, letting anyone with the Public Links view the videos.

Note: Previews might not display immediately. If your preview isn't displaying, try waiting a few hours to see if it does.

Quick Views display with these formats:

 • .ASF
 • .AVI
 • .FLV
 • .M2V
 • .M4V
 • .MOV
 • .MP4
 • .MPEG
 • .MPG
 • .MTS
 • .QT
 • .WMV


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.