Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

When does Site Backups create backups in my cPanel hosting?

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

Your website automatically gets backed up every day using Drop My Site backups. You can view the time at which its scheduled in your Drop My Site dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your cPanel hosting account. (Need help opening your product?)
  2. From the cPanel home page, in the Backup area, click Manage next to your backup information.

You can view the time before the backup begins in the Next Backup column. Your site is backed up at the same time every day.

Note: Performing a manual backup does not affect your next scheduled backup.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.