Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Where can I download my cPanel hosting backups?

Where you can download your backups you create depends on which type of backup you want to use.

You can access the location to download your backups by clicking Backups in the Files section of the cPanel home page.

Website Backups

After creating a partial backup for your website, you can download them in the Home Directory Backup section.

Database Backups

You can download backups of individual databases by clicking the database name in the MySQL Backup section.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.