Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Where can I download my shared hosting backups?

Where you can download your backups you create depends on which type of backup you want to use.

Website Backups

Web Hosting does not create website backups. However, you can download your site's contents to your local machine.

Database Backups

After you create database backups, you can download them in the hosting account's _db_backups directory.

Download backups

To download any of the content from your Web Hosting account, you must either use the built-in File Manager or an FTP client.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.