Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Where do I upload my CGI scripts and applications?

Server-side scripts and executables can be uploaded to any directory on your site and are not restricted to run only in the cgi directory. These scripts and executables are any files with the following extensions: .cgi, .pl, and .py.

Note: CGI scripts must have 705 or 755 permissions to work correctly.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.