Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Where is my campaign thumbnail image?

Occasionally, the campaign thumbnail image might not appear on your Campaigns page. In place of the thumbnail, you’ll see this image:
Thumbnail placeholder

There are two situations in which your image might be missing. Use the table below to decide which instructions to follow to get your thumbnail to appear again.

Situation Resolution
You've created a custom HTML campaign, and didn't include the web link macro. Add a web link macro in my custom HTML campaign
You've created a standard campaign, and have turned off the View on web option using the Campaign Tweaks Add-on. Turn on the "View on web" option

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.