Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Which control panels can I install on my server?

You can purchase and install any control panel on your dedicated server that you choose. You can also purchase one of the control panels options that we offer:

  • Parallels Plesk Panel
  • cPanel

For information on these options please see:
What is Parallels Plesk Panel?
What is cPanel?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.