Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Which countries do you support with International Shipping?

Quick Shopping Cart® supports shipping to the following locations:

 • Andorra
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Bermuda
 • Bolivia
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Darussalam
 • Bulgaria
 • Canada
 • Cayman Islands
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominican
 • Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial
 • Guinea
 • Estonia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Korea,
 • Republic of Kuwait
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Maldives
 • Malta
 • Mexico
 • Mongolia
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Nigeria
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Qatar
 • Romania
 • Russian Federation
 • Saint Kitts and Nevis
 • San Marino
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Seychelles
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Tanzania,
 • United Republic of Thailand
 • Trinidad and Tobago
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Virgin Islands, British
 • Zambia

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.