Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Which file formats does Fax Thru Email support?

Fax Thru Email supports most common file formats. Look below for the extension of the file name you're sending — such as .doc — to ensure it's compatible with the formats Fax Thru Email supports.

Microsoft® Office

 • .doc
 • .docx
 • .xls
 • .xlsx

Open Office

 • .sxw
 • .odt
 • .sxc
 • .ods
 • .sxd
 • .odg

Text Documents

 • .txt
 • .rtf

Other Document Types

 • .pdf

Hypertext

 • .html
 • .htm

Images

 • .bmp
 • .jpg
 • .jpeg
 • .gif
 • .png
 • .tif
 • .tiff


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.