Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Which files and directories are excluded by Site Backup in my cPanel hosting?

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can view which files and directories Site Backup does not back up.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. From the cPanel home page, in the Backup area, click Manage next to your backup information.
  5. In the Websites area, next to the site you're using, click Select Directories (Select Directories).

The files and directories that Site Backup doesn't back up display in the Exclusions section. Here's how to tell which one of these are files and directories:

Element Syntax Example
Directory The directory name tmp
Individual files The file name db1.sql
File types A period entered by the file extension .sql

Next step

You can manage your exclusions, as well:

Function Do this...
Remove exclusions Clicking x in the exclusion's tile.
Add exclusions In the Exclusions field, enter the exclusion you want to create using the structure outlined in the table above.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.