Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Which form mailers can I use with my Windows hosting account?

Our ASP form mailer is WEBFORMMAILER.ASP. Form-mailer functionality is also supported through CDOSYS on all Windows hosting accounts, and through CDONTS on Windows hosting accounts running IIS6.

For more information, see:
Using Windows Hosting Form Mailers
Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account
Using CDONTS to Send Email from Your Windows Hosting Account


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.