Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Which MySQL features do you disable on hosting accounts?

Some MySQL database features are not enabled on our shared hosting servers. Below is a comprehensive list of disabled features.

 • bdb_shared_data
 • flush
 • have_openssl
 • innodb_fast_shutdown
 • innodb_log_archive
 • locked_in_memory
 • log
 • log_slave_updates
 • log_slow_queries
 • log_update
 • low_priority_updates
 • lower_case_file_system
 • myisam_recover_options
 • new
 • query_cache_wlock_invalidate
 • skip_networking
 • skip_show_database

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.