Which of my domains will be scanned?

When you set up your Website Security account on a domain name, it will scan only the exact domain or subdomain that you entered on setup.

For example, if you set up Website Security for coolexample.com, it will not scan blog.coolexample.com and store.coolexample.com. It will scan folders on the domain that you chose at setup, so if you have Website Security set up on coolexample.com, it will also scan coolexample.com/blog.

If you want Website Security to scan separate subdomains or domain names, you need to purchase Website Security credits for each site name here . For example, if you wanted to scan coolexample.com, blog.coolexample.com, and coolexample.net, you would need to purchase three Website Security credits.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.